Disclaimer

Disclaimer

Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids)advies. Met veel zorg is de inhoud hiervan opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website beschreven, volledig of juist is.

  1.  U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat, aangaande uw gezondheid. Het advies van TCM Acupunctuur Eindhoven is dan dat u vrijblijvend aan om een gekwalificeerd arts raadpleegt als u informatie wilt hebben met betrekking tot uw specifieke situatie.
  2.  TCM Acupunctuur Eindhoven is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud; het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH