Vruchtbaarheid versus Immunofenotype

Vruchtbaarheid versus Immunofenotype

Voor dat vrouwen een IVF traject doorlopen kunnen ze getest worden op de witte bloedcellen. Dit is met name  bij vrouwen die meerdere miskramen hebben gehad, implantatie falen, niet zwanger kunnen worden. Bent u serieus op zoek naar een antwoord, wilt u dit uitzoeken tot op bloedniveau, neem dan gerust contact op. 

Bij immunofenotypering worden de celmembraanstructuren van bloedcellen in kaart gebracht:

CD 3 cellen (T-lymfocyten met CD 3 op celmembraan oppervlakte en bindt zich aan antistoffen gericht tegen CD 3).
Normale range: 63-86 %
Deze cellen zijn belangrijk in het immuunsysteem. De percentage is laag wanneer het immuunsysteem zwak is en normaal wanneer het immuunsysteem gezond is. Subfertiliteit en vrouwen met herhaalde miskramen hebben vaak hogere waarden aan de bovenkant van de range. Verhoogde CD 3 cellen zijn geassocieerd met auto-immuunziekte zoals thyroiditis, SLE en reuma arthritis.

CD 4 cellen(T-helpercellen)
Normale range: 31-53 %

CD 4 T-helpercellen plannen en dirigeren de verschillende missies van de lymfocyten. Vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen of miskramen, deze cellen zijn aan de hoge kant. Als ze laag in aantal zijn, dan is er verder onderzoek nodig naar de oorzaak van de verlaagde CD 4 cellen. Het kan een indicatie zijn voor HIV.

CD 8 cellen(T-cytotoxisch suppressor cellen)
Normale range: 17-35 %

Deze cellen helpen met het temperen van de activiteiten van TH 1 lymfocyten. Vrouwen met miskramen en subfertiliteit hebben een lagere percentage CD 8 cellen.

CD 19 cellen(B- lymfocyten)
Normale range: 3-8 %

Percentage van deze cellen zijn hoger dan normaal of licht verhoogd( over 12%), in vrouwen met een immuunprobleem of herhaalde miskramen.

CD 56+/CD16 cellen (Natural killer cellen)
Normale range: 3-12 %

Deze type natural killer cellen produceert TNF-alfa dat snel de delende cellen van de embryo en placenta doodt, dat leidt tot IVF falen, lege vruchtzak(blighted ovum) of een biochemische zwangerschap(ontwikkeling stopt snel). Niveau’s van CD56+/CD16 zijn vaak verhoogt bij subfertiliteit en herhaalde miskramen.

CD 56+(Natural killer cellen)
Normale range: 3-12 %

De CD56 cellen kan worden geactiveerd door een zwangerschap dat faalt of een bevruchte eicel dat uit elkaar valt. Percentage van 18% of hoger voorspelt een zwak reproductie resultaat.

CD 3/IL-2R+cellen
Normale range: 0-5 %

Deze cellen zijn meestal verhoogd bij vrouwen die nier en beenmergtransplantatie afstoten. Vrouwen die dit hebben of dit ontwikkelen of een auto-immuunziekten, kunnen verhoogde waarden hebben.

CD 19+/CD 5+(B-1cellen) 
Normale range: 2-10 % van B-cellen

CD19+/CD5+ produceert antilichamen tegen hormonen en neurotransmitters. Hormonen die beïnvloed worden door de activiteiten van deze antilichamen zijn serotonine, oestrogeen, progesteron, groeihormonen en schildklierhormonen.

Vrouwen met verhoogde CD19+/CD5+ hebben vaak minder goede resultaten met IVF medicatie gonadotrofinen(o.a Gonal-F, Puregon, Pregnyl, Menopur, Ovitrelle). Deze vrouwen kunnen last hebben van andere immunologische symptomen zoals gewrichtspijnen, vingerstijfheid, hoofdpijn, lethargie, malaise, koorts, depressie en vlagen van huiduitslag. Deze cellen zijn vaak verhoogd bij vrouwen met auto-immuunziekten en bij vrouwen die beenmergtransplantatie afstoten van een vergelijkbare donor. De cellen worden geassocieerd met embryo schade of verlies van embryo.

Natural killer cellen analyse 

In deze onderzoek analyse worden de natural killer cellen gesepareerd en gecultiveerd van verschillende oplossingen met doelcellen die de natural killercellen kunnen doden. Bijvoorbeeld wanneer de killing ratio 50:1 betekent dat er meer dan 50x natural killer cellen dan doelcellen. De doelcellen zijn gemaakt van embryonische kankercellen en die dezelfde kenmerken hebben als placenta en embryo. De embryonische kankercellen zijn gelabeld met een cytoplasmatische inkt zodat ze via een cytometer kunnen worden gedetecteerd.
Na 2 tot 4 uur van cultiveren van de natural killer cellen met de embryonische kankercellen is het inkt alleen opgenomen door de DNA die gedood zijn.

Voorbeelden van normale percentages ratio van gedode cellen zou zijn:
10% bij 50:1
5% bij 25:1
2,5% bij 12:1

Voorbeelden van abnormale percentages ratio van gedode cellen zou zijn:
40% bij 50:1
20% bij 25:1
10% bij 12:1

Wanneer de killing percentage boven de 15% is, dan is er schade aan de embryo. Het doel is het verminderen van killing power van de natural killer cellen naar minder dan 15% voor de cyclus en conceptie.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH